หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรม”คณิตศาสตร์โอลิมปิก”วันเสาร์ 2/16 กรกฎาคม 2565

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 2/16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล
หลักสูตร S4 สถิติและความน่าจะเป็น
(Statistics and Probability)

ชั่วโมง 1-3 /ชั่วโมงที่ 4-6

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก