หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 23 กรกฎาคม 2565 : 4 หลักสูตร

เวลา 9.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
หลักสูตร :กระบวนการออกแบบวิศวกรรมร่วมกับการเลียนแบบธรรมชาติในสะเต็มศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร
หลักสูตร :”เรียนรู้อย่างสนุกด้วยเกมออนไลน์ ตอนที่ 4″
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง
หลักสูตร :ภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

วิทยากร : ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์
หลักสูตร :How to Teach English Grammar Effectively
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก