หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  3 หลักสูตร

หลักสูตร :
Early Childhood Mathematics Corner: Integrating science, math and technology in early childhood classroom.
การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในห้องเรียนชั้นปฐมวัย

วิทยากร :   ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : ใบงานออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : English Hybrid Series EP. 14: Talking about Living in Cyberspace and Conditional Sentences (1)

วิทยากร :  อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน 

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก