หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : “แนวทางและตัวอย่างการประเมินผลผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : English Hybrid Series EP10:

Making Complaints and Past Continuous

วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก