หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร

หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร
English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.9

 

วิทยากร :  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก