หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร

หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.6 English for Socializing(Making Presentations Part 2), Pronunciation in Context and Mastery of English Grammar

วิทยากร :  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก