หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร :การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสารEnglish Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.4 English for Socializing(Getting Acquainted), Pronunciation in Context and Mastery of English Grammar

วิทยากร :  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก