สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559


“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร : สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ( 9.00-16.00 น.)
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม”

From โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/16/2016 (115 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2