สาธิตจุฬาฯ วันที่ 8 กันยายน 61

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับครูประถม”

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์