สอนหลักภาษาให้เป็นรูปธรรม ลดการท่องจำที่น่าเบื่อ วันที่ 10-11 กันยายน 2559


“หลักสูตร สอนหลักภาษาให้เป็นรูปธรรม ลดการท่องจำที่น่าเบื่อ
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร สอนหลักภาษาให้เป็นรูปธรรม ลดการท่องจำที่น่าเบื่อ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/14/2016 (75 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2