สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy)
ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ระดับปวช ทีมละ 10 คน พร้อมครูผู้ดูแล 1 ท่าน/ทีม
เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง
กับกิจกรรม Reading Marathon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)
เพื่อชิงรางวัลเงินสด หนังสือ graded readers และเกียรติบัตร

รับสมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565

อ่านข้อมูลรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://surl.li/bizyp