สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้ วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 403

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ป

 

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่