ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560


“หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ
วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/30/2017 (69 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2