วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
 3 หลักสูตร
    เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร

 

 

 เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร