มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

ชมคลิปวิดีโอ คลิก