มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน วันที่ 27 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน (A Quick Review of the Basic Tenses Used in English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/29/2017 (69 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2