ภาพมอบวุฒิบัตร หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วันที่ 31 กรกฏาคม 2559


“หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
อบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 31 กรกฏาคม 2559”

From ภาพมอบวุฒิบัตร หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ฯ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/01/2016 (134 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2