สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ

“เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”

วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สกู๊ป

ภาพบรรยากาศ

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์