คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตรยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก 6ตุลาคม61( อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ) ผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : ยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 6 ตุลาคม 2561   ห้องอบรม 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   กรุงเทพมหานคร

ผลิตโดย   มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  ช่วงเช้า  คลิกที่นี่    ช่วงบ่าย  คลิกที่นี่