ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอนหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป  เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

 วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปการเรียนการสอนย้อนหลัง คลิกที่นี่