ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
 4 หลักสูตร
    เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

 เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร