ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 : 12 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 6 หลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร

 

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร