ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 : 8 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร

 

 

 

เวลา 09.00 – 17.00 น. : 1 หลักสูตร

 

 

 

เวลา 13.00 – 16.00 น. : 1 หลักสูตร

 

 

เวลา 14.00 – 17.00 น. : 3 หลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร

 

 

เวลา 09.00-17.00 น. 1 หลักสูตร