ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. 6 หลักสูตร

เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร   

เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

 

 

 


 

เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร

 

เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร