ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00

เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร