ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18-19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 -14.00-17.00

วันเสาร์ที่ 18-19 เมษายน 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-17.00