ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
 5 หลักสูตร
    เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

 

 

 

 

 

 

    เวลา 13.00-17.00 น. 5 หลักสูตร