ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00

 


                                เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร

                               เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร

 

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร