ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 : 9 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 : 3 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00

 

เวลา 13.00-16.00

 

เวลา 14.00-17.00

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00