ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 : 2 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00

เวลา 13.00-16.00

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร