ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 : 9 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 : 2 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00




เวลา 13.00-16.00


 

เวลา 09.00-10.30 และ14.30-16.00



เวลา 14.00-17.00


วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2565

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร