ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 : 8 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร

 

เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร