ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น. 5 หลักสูตร

 

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร