ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : 6 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
 3 หลักสูตร
    เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร   

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

 เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร