ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : How to say it right: Commonly mispronounced English words

วิทยากร : อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *