ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.                  

หลักสูตร : “การประยุกต์ใช้​นวัตกรรม​ในการจัดกิจกรรม​การ​เรียนรู้​เพื่อเสริม​สร้าง​สมรรถนะ​ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ​ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา​”


วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

                                            ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                                    ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ