ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้(ตอนที่ 4 )
อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก