ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ /วิทยากร: อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
วิทยากร: อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์
หลักสูตร: ภาษาพาสอน ภาษาพาสาร บูรณาการทักษะชีวิต ตอนที่1
อบรมวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก