ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                       

หลักสูตร :เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อเล็ก (ระบบHaptic) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                                         ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

 

                            ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ**