ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
หลักสูตร: “ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 ตามหามิติสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์” (Mathematical Relational Dimension)
อบรมวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
ประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก