ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

                       หลักสูตร :การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

(Integrated Learning Management)
วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

                                         ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                            ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ**