ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
หลักสูตร : สร้างงานนำเสนอแบบไม่ชอตฟีล ด้วย Canva
ประกาศรายชื่อ คลิก