ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.
วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์
หลักสูตร : สนุกกับเกมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal สร้างแบบง่าย ๆ ด้วย Desmos
ประกาศรายชื่อ คลิก