ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน: วิทยากร : อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
วิทยากร : อาจารย์ทนงศักดิ์ พิทักษ์
หลักสูตร : Science drama : ละครวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อ คลิก