ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
หลักสูตร : Hands-on Mathematics ระดับมัธยมศึกษา ตอนที่ 1(โอลิมปิก)
ประกาศรายชื่อ คลิก