ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ
หลักสูตร : สนุกกับการเรียน มีความสุขกับการสอน
ประกาศรายชื่อ คลิก