ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข, ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิทยากร :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร : รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร : ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

หลักสูตร : ปลุกการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีและเทคนิคหลากหลาย
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก