ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง 

หลักสูตร : “นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่1)”
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *