ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

หลักสูตร : กิจกรรมวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาในสนามเด็กเล่นและธรรมชาติรอบตัวสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมตอนต้น
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก