ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10 (ประถมศึกษาตอนต้น)
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก